Ý nghĩa của màu sắc & Đoán tính cách qua màu sắc yêu thích

Màu sắc không chỉ là đơn thuần tô đẹp cho cuộc sống, mà nó còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xã hội con người như: màu phong thủy, màu tình yêu, màu chia ly,... Đặc biệt, dựa theo màu sắc yêu thích có thể nhận biết hay đoán được tính cách của một người nào đó. Hãy xem & tìm hiểu sự liên quan giữa màu sắc & tính cách con người qua bài viết này.

Read more...